Ste se poškodovali v nesreči pri delu?

Da bo postopek uveljavljanja pravične denarne odškodnine uspešen, od vas potrebujemo:

  • Izpolnjen obrazec: pdf
  • prijava poškodbe pri delu (obrazec ER-8): pdf ali
  • zapisnik službe za varstvo pri delu ali
  • mnenje službe za varstvo pri delu ali
  • nadzornikova prijava nesreče, 
  • celotna zdravstvena dokumentacija (izvide zdravstvenih pregledov, kartonček o opravljeni fizioterapiji, zdravniško potrdilo o poteku zdravljenja in morebitnih prejšnjih poškodbah, bolniške liste, mnenja ZZZS in kakršnokoli drugo dokumentacijo, ki ste jo prejeli v zvezi s to nesrečo),
  • potrdilo o izpadu dohodka, iz katerega mora biti razvidno, koliko časa ste bili v bolniškem staležu in za koliko ste bili v tem času prikrajšani pri neto plači.